Overzicht

Internationale Dag van de Weduwen

Volgens de VN biedt een internationale dag bij uitstek gelegenheid om het publiek voor te lichten over zorgwekkende kwesties. Door aandacht te vragen probeert de VN de politiek en financiële middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken.   Waarvoor aandacht? De VN vraagt op 23 juni onder meer aandacht voor de traumatiserende weduwschapsrituelen… Lees verder

De boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving verplicht? Soms is het verplicht een boedelbeschrijving op te stellen. Een boedelbeschrijving is verplicht indien één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair (voorlopig en pas definitief als er een boedelbeschrijving is) heeft aanvaard en er geen sprake is van de wettelijke verdeling. Een boedelbeschrijving is ook verplicht indien één van de erfgenamen minderjarig is,… Lees verder

Het aanvaarden van een erfenis.

De Wet BETS Sinds 1 september 2016 biedt de wet erfgenamen, die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard, enige bescherming. Dat is het geval indien in een later (?) stadium blijkt van het bestaan van schulden van de overledene. Het moet dan gaan om schulden waarvan de erfgenamen het bestaan niet kenden, en ook niet behoorden… Lees verder

Onterfd; heb ik mijn portie nu gehad?

De legitieme portie Ingevolge de wet heeft ieder kind recht op een minimumbedrag uit de erfenis van zijn/haar ouder. Als u een beroep doet op uw legitieme portie dan wordt u geen erfgenaam maar legitimaris. U wordt een schuldeiser van de nalatenschap.  De legitieme portie bestaat enkel uit een geldvordering. Aanspraak maken op goederen waar… Lees verder

Dag van het Erfrecht

Wanneer een naaste overlijdt, breekt er vaak een emotionele periode aan. Naast veel emoties brengt een overlijden ook juridische en financiële consequenties met zich mee. Hoe moeilijk het ook is, er zullen zaken geregeld moeten worden zoals de afwikkeling van de nalatenschap. Door gespannen familieverhoudingen en moeizame communicatie, kan deze afwikkeling gecompliceerd zijn en zorgen… Lees verder

De executeur; een vloek of een zegen?!

Betekenis executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon  uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd. Denk aan familie van degene die is overleden, een echtgeno(o)t(e), partner… Lees verder

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15
Openingstijden gedurende Coronacrisis

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd