Overzicht

Thuiswerken OK, maar hoe controleer je dat als werkgever (als je dat al wilt)?

Instructierecht Op grond van art. 7:660 BW heeft een werkgever een instructierecht en dat houdt in dat van een medewerker kan worden gevraagd zich te houden aan de werkinstructies of ordevoorschriften van de werkgever m.b.t. het verrichten van de arbeid. Het gaat dus om instructies die nodig zijn voor het goed functioneren van de onderneming… Lees verder

Is een Freelanceovereenkomst een arbeidsovereenkomst ?

Een werknemer was eerst werkzaam als stagiair, vervolgens als freelancer en daarna als werknemer met een arbeidsovereenkomst. In de freelance en in de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. De kantonrechter oordeelt (mijns inziens terecht) dat de freelancer tijdens de freelance overeenkomst als werknemer heeft gewerkt. Om die reden heeft de kantonrechter geoordeeld dat het naar… Lees verder

Discriminatie of toch niet?

De man stelt zich op het standpunt dat het waterleidingbedrijf hem discrimineerde bij de aanbieding van de functie. Volgens de man is het stellen van een maximum werkervaringseis van drie jaar een verkapte manier om een kandidaat te zoeken van maximaal 35 jaar oud. Het waterleidingbedrijf is het niet met de man eens. Het waterleidingbedrijf… Lees verder

Transitievergoeding ook verschuldigd bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015?

Een werknemer die sinds januari 2013 ziek is en een WGA uitkering ontvangt heeft een redelijke kans op herstel. Dat herstel blijft echter uit en blijkt ook in januari 2015 aan het einde van de wachttijd nog niet hersteld. Nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst slapend in stand laat, vraagt de werknemer in november 2019 om… Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans treedt per 1 januari 2020 in werking (WAB).

De vraag is of die arbeidsmarkt na de invoering van de WWZ dan zo in “onbalans” was dat de WAB noodzakelijk is? De wetgever wil met de WAB in elk geval proberen het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Een willekeurige opsomming van de a.s. wijzigingen:   De werkgever… Lees verder

Toch een ontslagvergoeding na ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet: wat nu? Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan is het verstandig een procedure te starten. Hij verliest na het ontslag namelijk niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn recht op een WW-uitkering. De kantonrechter beoordeelt eerst of de werkgever de vergaande maatregel van het ontslag op staande voet… Lees verder

Ontslag en uitbetaling van vakantiedagen.

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je het loon en de opbouw van bijna alle extra’s die in de arbeidsovereenkomst of cao staan gewoon uitbetaald. Dit moet dus ook gelden als je vakantiedagen laat uitbetalen. In grote lijnen geldt dat niet voor onkostenvergoedingen omdat onkosten tijdens vakantie niet gemaakt worden. Uit de jurisprudentie volgt dat… Lees verder

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden,… Lees verder

Vergoeding voor werknemer wegens ernstig nadeel door concurrentiebeding?

De werknemer is op 20 juni 2013 in dienst getreden als DJ bij een horecaonderneming in Zaandam met een restaurantgedeelte en een bar. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer verbiedt hem voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als DJ te werken binnen een straal van 15 kilometer van… Lees verder

De rechtsgevolgen van het belemmeringsverbod

Uitzendonderneming X is met haar werknemers een relatiebeding overeengekomen dat hen verbiedt om gedurende een periode van een jaar na het einde van de uitzendovereenkomst contacten met klanten te hebben. Het beding is vrij ruim en maakt geen onderscheid tussen de situatie waarbij de werknemer in dienst treedt bij de klant (strijd met het belemmeringsverbod)… Lees verder

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15
Openingstijden gedurende Coronacrisis

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd