Letselschade verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar

Vaak denkt men daar niet aan, maar voor ongevallen in de privé-sfeer kun je soms ook je eigen familieleden aanspreken omdat de WA-verzekeraar de schade dan moet vergoeden (en dus niet dat familielid). Hieronder twee voorbeelden uit de rechtspraak.

Letselschade verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar

 

Letselschade verhalen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekeraar

Aansprakelijkheid echtgenoot (het ‘hangmat-arrest’)

Een vrouw had op 13 juli 2005 in haar tuin een hangmat opgehangen aan een gemetselde pilaar. Nadat zij in die hangmat was gaan liggen, is de pilaar kort boven de grond afgebroken en over haar heen gevallen. Zij liep daarbij  een hoge complete dwarslaesie en een gebroken kaak, neus, jukbeen, oogkas en rib op.

De vrouw en haar echtgenoot waren samen eigenaar van de pilaar en de vrouw claimde van haar man en hun aansprakelijkheidsverzekeraar schadevergoeding. Deze zaak eindigde bij de Hoge Raad die op 8 oktober 2010 oordeelde dat de bezitter van een gebrekkige opstal (de pilaar) ook aansprakelijk is voor de schade geleden door een medebezitter. Voor het deel waarvan het slachtoffer zelf de bezitter is, moet het de schade zelf dragen.

De man en de vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen en waren daarom ieder voor de helft bezitter van de opstal. Daarom kreeg de vrouw 50% van haar schade vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het echtpaar.

Aansprakelijkheid moeder

Een 6-jarig meisje bezocht samen met haar moeder een bevriend gezin op een boerderij. In een weiland, een paar honderd meter van de boerderij, liepen twee paarden. Na het avondeten vroegen het meisje en haar vriendje aan hun ouders of zij de paarden in de wei een appel mochten voeren. Dat mocht, maar moeder zei er twee maal nadrukkelijk bij dat de kinderen niet in de wei mochten komen en voor het hek moesten blijven staan. Het meisje is uiteindelijk toch het weiland in gegaan en door één van de twee paarden tegen het hoofd getrapt met ernstig traumatisch schedel- en hersenletsel tot gevolg.

De moeder stelde (namens haar dochter) zelf een onrechtmatige daad te hebben gepleegd jegens haar dochter en om die reden aansprakelijk te zijn voor de schade van haar dochter. Zij had immers haar dochter toestemming gegeven om de paarden te gaan voeren zonder begeleiding van een volwassene, terwijl ze wist dat paarden onberekenbaar en gevaarlijk zijn en een kind van zes jaar niet in staat is om dat gevaar adequaat in te schatten en daarnaar te handelen.

De Rechtbank Gelderland oordeelde op 10 september 2018 dat er weliswaar een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid geldt als het gaat om de ouderlijke zorgplicht, maar dat in dit geval het handelen van de moeder zó onzorgvuldig was dat de moeder volledig aansprakelijk is voor de schade van haar dochter.

De schade van het meisje moet dan ook volledig worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van haar moeder.

Conclusie: advies en WA-verzekering

Uit deze voorbeelden kunnen we twee conclusies trekken:

  • Ga er niet te snel vanuit dat u als slachtoffer uw schade zelf moet dragen en leg uw situatie derhalve (vrijblijvend) voor aan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat (die herkent u aan het lidmaatschap van de Vereniging van Letselschadeadvocaten, LSA) (https://www.claassenadvocaten.nl/specialismen/letselschade/);
  • Zorg dat u een WA-verzekering heeft.

Een WA-verzekering kan niet alleen dekking bieden bij ongevallen in de privé-sfeer (zoals in de bovenstaande gevallen), maar ook in het verkeer wanneer u bijvoorbeeld op de fiets ten val komt door een onverwachte manoeuvre van uw kind dat naast u fietst.

Niet alles is te voorzien. Zorg daarom voor een goede verzekering en raadpleeg na een ongeval altijd een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Meer weten over letselschade? Bel ons gerust!

___________________________________________________________________

Geschreven door Mr. Jikke Stappaerts-Zijlmans, advocaat LSA en ASP bij Claassen Advocaten.

Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Letselschadeslachtoffers zijn vaak aangewezen op langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarvoor is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte ervan is mede afhankelijk van het vermogen (vermogensinkomensbijtelling). De eigen bijdrage valt vaak schrikbarend veel hoger uit door de vergoeding uit de letselschadezaak, terwijl die… Continue Reading

VOLWASSEN SCHEIDEN

Dat is alle reden om scheiden niet te problematiseren, maar aandacht te vragen voor goed  scheiden. Dat kan door volwassen mensen de ruimte te geven om in een volwassen gesprek tot afspraken te komen om op een goede manier uit elkaar te gaan. Dat pleit ervoor om te scheiden via mediation. Het is voor kinderen… Continue Reading

Ontslag en uitbetaling van vakantiedagen.

Als je een vakantiedag opneemt, krijg je het loon en de opbouw van bijna alle extra’s die in de arbeidsovereenkomst of cao staan gewoon uitbetaald. Dit moet dus ook gelden als je vakantiedagen laat uitbetalen. In grote lijnen geldt dat niet voor onkostenvergoedingen omdat onkosten tijdens vakantie niet gemaakt worden. Uit de jurisprudentie volgt dat… Continue Reading

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming.… Continue Reading

De executeur; een vloek of een zegen?!

Betekenis executeur Een executeur (in het verleden executeur-testamentair genoemd) is degene die in het testament van een overleden persoon wordt benoemd. Hij heeft tot taak de nalatenschap (erfenis) van de overleden persoon  uit te voeren. Tot executeur kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen (van vlees en bloed) worden benoemd. Denk aan familie van degene die is overleden, een echtgeno(o)t(e), partner… Continue Reading

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden,… Continue Reading

Vergoeding affectieschade voor naasten en nabestaanden is sinds gisteren eindelijk wettelijk geregeld.

Geld kan leed, verdriet, pijn en rouw om een naaste natuurlijk nooit goed maken, maar ik blijf het moeilijk vinden om uit te leggen aan nabestaanden of directe naasten van mijn cliënten dat je in Nederland wel smartengeld krijgt als je het topje van je pink verliest, maar niet als je partner of kind overlijdt… Continue Reading

Vergoeding voor werknemer wegens ernstig nadeel door concurrentiebeding?

De werknemer is op 20 juni 2013 in dienst getreden als DJ bij een horecaonderneming in Zaandam met een restaurantgedeelte en een bar. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer verbiedt hem voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als DJ te werken binnen een straal van 15 kilometer van… Continue Reading

Leg uw vraag aan ons voor

Vrijblijvend kosteloos kennismaken

KennismakenInformatie aanvragen


Binnen 1 werkdag bellen wij u terug!
Wij leggen u uit hoe we werken
En geven duidelijkheid over kosten

Bel ons 040 - 244 89 70

Leg uw case aan ons voor. Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

info@claassenadvocaten.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd