Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven

In mijn praktijk sta ik als letselschadeadvocaat slachtoffers bij. Vaak hebben zij een verkeers- of arbeidsongeval gehad of is er sprake van een medische fout. Soms zijn zij echter het slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf.

Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven

Zaken van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf vragen een andere aanpak. De dader kan namelijk – op een enkele uitzondering na – geen beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Veel mensen denken dat het om die reden geen zin heeft om actie te ondernemen omdat zij denken dat er bij de dader niets te halen is. In Nederland zijn er echter meerdere mogelijkheden voor slachtoffers om hun schade vergoed te krijgen te weten:
– in de strafzaak
– bij de dader zelf
– bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als de dader door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd, komt in de strafzaak ook de schade van het slachtoffer aan de orde. Schade kan bestaan uit: medische kosten, reiskosten, telefoonkosten, gemiste inkomsten of een vergoeding voor een studievertraging. Maar ook voor smartengeld, kan een vergoeding worden gevraagd.

De strafrechter heeft de mogelijkheid om de zogenaamde “schadevergoedingsmaatregel” op te leggen. Als deze maatregel wordt opgelegd, betaalt de Staat de vergoeding aan het slachtoffer, wanneer de dader de schadevergoeding binnen acht maanden nadat hij is veroordeeld nog niet heeft betaald. Uiteraard probeert de Staat het geld dan alsnog op de dader te verhalen, maar het slachtoffer staat daar verder buiten.

Helaas gebeurt het nog wel eens dat de strafrechter niet alle schade die gevorderd wordt ook toewijst. Het slachtoffer zou dan vervolgens een civiele procedure – een procedure tussen burgers onderling – kunnen starten tegen de dader. Het is dan uiteraard verstandig om eerst, bij voorkeur in overleg met een advocaat, te laten onderzoeken of de dader verhaal biedt.

Blijkt er bij de dader echt niets te halen te zijn dan is er nog een derde optie: het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook bij dit fonds kan een aanvraag voor een vergoeding worden gedaan.

Zoals u in dit artikel hebt gelezen, bestaan er voor slachtoffers meerdere mogelijkheden om hun schade vergoed te krijgen. Wel is het van belang dat zij zich door een advocaat goed laten voorlichten over bijvoorbeeld de kosten en de kans van slagen. Het is van belang om hierbij nog te vermelden dat bijstand door een gespecialiseerde advocaat in sommige gevallen kosteloos is.

Daan Andries

 

Vergoeding affectieschade voor naasten en nabestaanden is sinds gisteren eindelijk wettelijk geregeld.

Geld kan leed, verdriet, pijn en rouw om een naaste natuurlijk nooit goed maken, maar ik blijf het moeilijk vinden om uit te leggen aan nabestaanden of directe naasten van mijn cliënten dat je in Nederland wel smartengeld krijgt als je het topje van je pink verliest, maar niet als je partner of kind overlijdt… Continue Reading

Vergoeding voor werknemer wegens ernstig nadeel door concurrentiebeding?

De werknemer is op 20 juni 2013 in dienst getreden als DJ bij een horecaonderneming in Zaandam met een restaurantgedeelte en een bar. Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst van de werknemer verbiedt hem voor de duur van één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst als DJ te werken binnen een straal van 15 kilometer van… Continue Reading

Help! De AVG!

Vanaf 25 mei 2018 wordt de huidige privacywetgeving vervangen door Europese regels. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Iedere organisatie die persoonsgegevens gebruikt, bewaart, opslaat en/of verwerkt valt onder de AVG. Dit betekent in de praktijk dat bijna iedere organisatie met de nieuwe wetgeving te maken krijgt. Heeft uw organisatie personeel? Dan… Continue Reading

Geef ze een stem!

Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen die op een dag te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Na jarenlange ervaring als advocaat mediator bij scheidingen, weet ik dat veel ouders voor mediation kiezen, omdat zij vooral willen dat hun kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding. Vaak komt daar hun eigen ervaring als… Continue Reading

De rechtsgevolgen van het belemmeringsverbod

Uitzendonderneming X is met haar werknemers een relatiebeding overeengekomen dat hen verbiedt om gedurende een periode van een jaar na het einde van de uitzendovereenkomst contacten met klanten te hebben. Het beding is vrij ruim en maakt geen onderscheid tussen de situatie waarbij de werknemer in dienst treedt bij de klant (strijd met het belemmeringsverbod)… Continue Reading

De beste manier om de toekomst te voorspellen is die zelf te creëren

Een aantal jaren geleden kreeg ik de coachings(scheur)kalender cadeau. Pagina’s daaruit hangen op het whiteboard op mijn werkkamer. Een daarvan is de kop van deze blog. Voor mij en mijn cliënten een bron van inspiratie. Al lange tijd ben ik advocaat-mediator bij echtscheiding. Echtscheiding is vanuit historisch perspectief gezien een vrij nieuw fenomeen en heeft… Continue Reading

De scholen zijn weer begonnen!

Inleiding De zomervakantie zit er weer op en de scholen zijn weer begonnen. Op veel plaatsen word ik hier aan herinnerd in de vorm van grote spandoeken van Veilig Verkeer Nederland. De spandoeken moedigen mij en andere verkeersdeelnemers aan rekening te houden met kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. De boodschap: kinderen… Continue Reading

“Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee.”

Per die datum is immers de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen in werking getreden. Deze wet heeft tot doel onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Met deze wet krijgt het MKB en de ZZP’er een wapen tegen de grote afnemers die hun sterke positie misbruiken door extreem lange betalingstermijnen te bedingen.… Continue Reading

Een eerlijk advies
over uw mogelijkheden

Vrijblijvend kosteloos kennismaken

KennismakenInformatie aanvragen


Binnen 1 werkdag bellen wij u terug!
Wij leggen u uit hoe we werken
En geven duidelijkheid over kosten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd