Alimentatieindex 2022: 1,9 %

Inmiddels is bekend dat alle alimentatie die betaald moet worden met ingang van 1 januari 2022 op basis van de wet wordt verhoogd met 1,9%.

Alimentatieindex 2022: 1,9 %

In 2021 was dat 3%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen.

Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken – en al of niet schriftelijk is vastgelegd –  en voor alimentatie die door de rechter is vastgesteld.

De indexering hoeft niet te zijn afgesproken of door de rechter vastgesteld, die geldt automatisch.

De indexering hoeft alleen niet betaald te worden als die uitdrukkelijk is uitgesloten bij overeenkomst of door de rechter.

Als de hogere geïndexeerde alimentatie niet betaald wordt kunt u hetgeen te weinig is betaald nog (laten) incasseren. In dat geval kan degene die de alimentatie moet ontvangen zich beroepen op verjaring. De termijn van verjaring is vijf jaren.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Bel ons.

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand
(even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 – 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Claassen Advocaten