Mediation bij problemen over de afwikkeling en verdeling van een erfenis

Wist u dat mediation uitkomst kan bieden bij problemen over de afwikkeling en verdeling van een erfenis?

 

Mediation bij problemen over de afwikkeling en verdeling van een erfenis

Bij mediation gaan de erfgenamen samen met een onpartijdige tussenpersoon (= de mediator) op zoek naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Er wordt niet alleen gekeken naar de juridische kanten van een zaak maar er is ook aandacht voor (het behouden van) de familierelatie.  Als de erfgenamen gezamenlijk tot een oplossing komen, legt de mediator deze vast in een vaststellingsovereenkomst.

Een groot voordeel van mediation is dat de erfgenamen gezamenlijk bepalen wat de oplossing is. De erfgenamen zijn dus niet afhankelijk van het oordeel van de rechter. Daarnaast gaat mediation sneller dan een gerechtelijke procedure. Er kan dan op korte termijn een punt achter de afwikkeling worden gezet.

Mediation is op vrijwillige basis. Dit betekent dat alle erfgenamen hiermee moeten instemmen, anders is mediation niet mogelijk.

Wilt u meer weten of nalatenschapsmediation? Neem dan contact op met Claassen Advocaten!

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand
(even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 – 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Claassen Advocaten