Kinderen? Je komt er nooit vanaf!

Huurrecht.

Het betreft hier een geschil tussen een vader en een zoon. Vader heeft al jarenlang een vriendin en verblijft eigenlijk al die tijd bij haar. Hij heeft weliswaar nog steeds een eigen woning in Assen, waar hij maar sporadisch verblijft.

Kinderen? Je komt er nooit vanaf!

En hij heeft een zoon, op dat moment verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, waardoor hij zonder woonruimte zit. Deze zoon doet een beroep op zijn vader om te helpen, wat deze vanzelfsprekend niet weigert. Zoon trekt in de woning, betaalt vervolgens 400 euro per maand en ontvangt in de weekenden en vakanties zijn kinderen.

“So far, so good”, tot vader aan zoon vraagt wat de plannen zijn. “Ik doe mijn best pa, maar het is moeilijk, vooral indien je zoals ik, geen vaste inkomsten hebt”.

Vader ziet het nog even aan, maar wordt allengs strenger en stelt op een zeker moment een ultimatum. “Ik wil per 1 maart ’21 mijn woning terug”, wat dus niet gebeurt met een heus Kort geding tot gevolg, waarin vader de ontruiming van zoon vordert

Tegenover de stelling dat zoon zonder recht of titel in de woning verblijft, stelt zoon dat sprake is van een mondeling aangegane huurovereenkomst en dat hij daarom ten volle huurbescherming geniet. Hij stelt dat hij alle maanden 400 euro aan zijn vader heeft betaald en dat vader die betalingen vanaf januari ’21 heeft geretourneerd. De eerder betaalde maanden zijn niet teruggestort. Tevens komt ter zitting aan de orde dat vader de woning wel vaker heeft verhuurd aan mensen die tijdelijk behoefte hebben gehad aan een woonruimte, terwijl de woning, toen zoon die betrok leeg was en de inboedel van vader in de garage was opgeslagen.

Vader kon tegen deze stellingen maar weinig relevants inbrengen, zodat de Voorzieningenrechter weinig anders kon doen dan te oordelen dat niet is uit te sluiten de rechter in een bodemprocedure zal vast stellen dat de zoon de woning bewoont op basis van een huurovereenkomst.

Ik ben benieuwd waar het Kerstdiner gehouden gaat worden.

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15
Openingstijden gedurende Coronacrisis

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd