De boedelbeschrijving

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op u af. Niet alleen emotioneel maar ook financieel. Voor wat betreft de financiële zaken is het prettig (en vaak nodig) om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Een hulpmiddel bij het krijgen van overzicht is het opstellen van een boedelbeschrijving.

De boedelbeschrijving

Boedelbeschrijving verplicht?

Soms is het verplicht een boedelbeschrijving op te stellen. Een boedelbeschrijving is verplicht indien één van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair (voorlopig en pas definitief als er een boedelbeschrijving is) heeft aanvaard en er geen sprake is van de wettelijke verdeling. Een boedelbeschrijving is ook verplicht indien één van de erfgenamen minderjarig is, in een faillissement of schuldsaneringstraject verkeert of onder curatele of bewind staat. Als er een executeur is benoemd, moet de executeur een boedelbeschrijving opstellen.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht van álle bezittingen en schulden op de overlijdensdatum. Het is dus een inventarisatie van alle plussen en minnen. Vaak wordt gedacht dat een boedelbeschrijving een opsomming is van de inboedelgoederen. Dat is niet correct. . Het gaat niet alleen over de waarde van de inboedel maar ook over het saldo van de bankrekening, de waarde van het huis en de hoogte van de hypotheekschuld.

Overigens is het opnemen van de waarde van de inboedel wel een aspect dat moet worden opgenomen in de boedelbeschrijving. Het is niet nodig om dit tot in detail te specificeren (dus niet “10 theekopjes en 10 schoteltjes”). Het gaat om de totale dagwaarde van de inboedel. Tenzij de overledene een bijzondere inboedel had (zoals kunst, verzamelingen, waardevolle sieraden). In dat geval is het wel nodig om een exacte beschrijving te maken.

Wat staat er in een boedelbeschrijving?

Wat staat er in een boedelbeschrijving? Enkele voorbeelden:

Bij de bezittingen:

 • –       woning;
 • –       andere registergoederen (vakantiewoning, boot etc.);
 • –       auto/scooter;
 • –       inboedel;
 • –       sieraden;
 • –       kunst en antiek;
 • –       saldo bankrekeningen (per bankrekeningnummer het saldo op de overlijdensdatum);
 • –       aandelen, beleggingen;
 • –       contant geld;
 • –       vorderingen op anderen (zoals leningen);
 • –       eventuele nalatenschappen waarin de overledene erfgenaam is geworden, maar die nog niet zijn uitbetaald/verdeeld;

Bij de schulden:

 • –       belastingschulden;
 • –       hypotheekschulden:
 • –       rekening courant bij een bank;
 • –       andere schulden (bijvoorbeeld schulden aan familieleden);
 • –       huishoudelijke schulden;
 • –       uitvaartkosten.

Eventuele andere bezittingen en schulden die u tegenkomt in de administratie van de overledene moeten ook in de boedelbeschrijving worden opgenomen. Een handig format van een boedelbeschrijving vindt u op:

www.rechtspraak.nl

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een boedelbeschrijving? Of heeft u een andere erfrechtelijke vraag? Neem dan contact op met een van de erfrechtadvocaten van Claassen Advocaten!

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand
(even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 – 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Claassen Advocaten