De duur van de partneralimentatie na scheiding wordt korter !

De wet wijziging partneralimentatie is aangenomen door de tweede Kamer en de Eerste Kamer. Waarschijnlijk zal die op 1 januari 2020 in werking treden. Uitgangspunt was 12 jaren partneralimentatie vanaf de datum inschrijving van de echtscheiding. Het moment van inwerkingtreding staat nog niet vast.

De duur van de partneralimentatie na scheiding wordt korter !

Wat wijzigt er !!

Uitgangspunt wordt een duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren.

Op die hoofdregel gelden drie uitzonderingen:

  1. Als het huwelijk – op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding – minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.
  2. Als het huwelijk – op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding – minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
  3. Als de uit het huwelijk geboren kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.

Wat wijzigt er niet !!

U krijgt alleen alimentatie als u niet helemaal of helemaal niet in eigen levensonderhoud kunt voorzien.

De discussie over de vraag of je in eigen levensonderhoud kunt voorzien door:

  • – te werken
  • – te gaan werken
  • – meer te gaan werken blijft bestaan.

Voor mensen die nu al gescheiden zijn of voor procedures die voor 1 januari 2020 gestart zijn verandert er niets. Ook voor alle al vastgestelde of overeengekomen alimentaties verandert er niets.

Voor vragen bel een van onze specialisten : 040 – 244 89 70!

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15
Openingstijden gedurende Coronacrisis

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd