Wet arbeidsmarkt in balans treedt per 1 januari 2020 in werking (WAB).

Per 2015 is het arbeidsrecht door de invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) gewijzigd. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) zal per 1 januari 2020 weer nieuwe aanpassingen doorvoeren.

Wet arbeidsmarkt in balans treedt per 1 januari 2020 in werking (WAB).

De vraag is of die arbeidsmarkt na de invoering van de WWZ dan zo in “onbalans” was dat de WAB noodzakelijk is? De wetgever wil met de WAB in elk geval proberen het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Een willekeurige opsomming van de a.s. wijzigingen:

 

  • De werkgever is minder WW-premie verschuldigd als aan een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden.
  • Er gaan nieuwe rekenregels gelden m.b.t. de transitievergoeding.  Vooral oudere werknemers (50 +) met dienstverbanden van meer dan 10 jaren gaan dit merken. Een werknemer met een salaris van € 3.000,- bruto en 34 dienstjaren heeft nu nog aanspraak heeft op een transitievergoeding ad circa € 70.000,- bruto. Ná 1 januari 2020 zal dat nog maar een bedrag ad circa € 40.000,- bruto zijn.
  • De voorwaarde dat er pas een aanspraak op een transitievergoeding is na een dienstverband van 2 jaren vervalt. Iedereen heeft vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Per gewerkt dienstjaar is die aanspraak groot 1/3 maandsalaris.
  • Er komt een compensatieregeling voor kleine werkgevers die hun bedrijf willen beëindigen wegens pensioen of ziekte.
  • De maximale proeftijd bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd gaat van 2 naar 5 maanden. Bij een contract voor bepaalde tijd van meer dan 2 jaren gaat de proeftijd van 2 naar 3 maanden.
  • De ketenregeling gaat terug  naar de oude regeling; dus binnen een maximale periode van 3 jaren mogen 3 tijdelijke contracten worden gesloten.  De tussenliggende periode van onderbreking van deze tijdelijke contracten gaat terug van 6 naar 3 maanden.
  • Nul-uren- en min/max-contracten zijn contracten waarbij pas arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door werkgever wordt opgeroepen. De werknemer is in beginsel verplicht gehoor te geven aan een oproep. Vanaf 1 januari 2020 is een werknemer alleen verplicht te komen werken als een werkgever hem vier dagen van tevoren oproept. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, behoudt de werknemer toch recht op loon over de oproep.
  • Nu geldt nog een rigide systeem van 8 ontslaggronden. Vanaf 1 januari 2020 is het weer mogelijk om de diverse ontslaggronden (die ieder op zich onvoldoende zijn om een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op te baseren) te combineren en samen te voegen. De werkgever die deze “cocktail” nodig heeft om een ontslag te rechtvaardigen, riskeert dan wel dat de werknemer een extra vergoeding krijgt toegekend van maximaal 50 % van de transitievergoeding.

Meer weten? Bel Eugène Ong of Titus Weller op 040 -2448970.

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand
(even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 – 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Claassen Advocaten