Erkenning voor het verdriet van naasten

Per 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden. Naasten van iemand die letsel oploopt of overlijdt krijgen recht op vergoeding van affectieschade. Maar wie zijn die naasten? En wanneer hebben zij recht op vergoeding van affectieschade?

Erkenning voor het verdriet van naasten

Vereisten

Om recht te hebben op een vergoeding moet:

1.       er sprake zijn van ernstig en blijvend letsel of overlijden;

2.       men één van de in de wet genoemde naasten zijn.

Ernstig en blijvend letsel

Bij ernstig en blijvend letsel gaat het niet alleen om lichamelijk letsel. Ook psychisch letsel valt daaronder.

Het moet gaan om medisch objectiveerbaar letsel (letsel dat medisch kan worden vastgesteld of verklaard, zoals een breuk die zichtbaar is op een röntgenfoto). Ook moet er sprake zijn van een zeer bijzondere ernst van letsel.

Het zal helaas niet altijd duidelijk zijn of er sprake is van ernstig en blijvend letsel. In de praktijk zal vaak aan een medisch deskundige moeten worden gevraagd om aan te geven of er sprake is van ernstig en blijvend letsel.

Naasten

De wet bepaalt wie recht hebben op vergoeding van affectieschade. Deze “kring van gerechtigden” is niet al te ruim. Het gaat om personen die een zeer nauwe band met het slachtoffer hebben. Bijvoorbeeld:

–          (pleeg)ouders

–          (pleeg)kinderen

–          de echtgenoot of geregistreerd partner

Maar ook in “alle andere gevallen” waarin het slachtoffer en de naaste partners zijn bestaat er bijvoorbeeld recht op een vergoeding. Er kan dan ook discussie ontstaan over de vraag of iemand een “naaste” is of niet.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00. Er is geen ruimte om van deze bedragen af te wijken.

Conclusie

De vergoeding van de affectieschade heeft uiteindelijk natuurlijk enkel een symbolisch karakter. Zij kan immers geen compensatie bieden voor het verdriet. Naasten kunnen echter wel erkenning en genoegdoening putten uit de vergoeding.

Er kan discussie ontstaan over de vraag of aan de vereisten is voldaan. Het is dan ook zaak om u te laten bijstaan door een gespecialiseerd letselschade advocaat, wanneer u meent voor vergoeding van affectieschade in aanmerking te komen.

Meer weten over letselschade? Bel ons gerust!

___________________________________________________________________

Geschreven door Mr. Daan Andries, advocaat LSA bij Claassen Advocaten.

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd