Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Lagere eigen bijdrage WMO en WLZ voor letselschadeslachtoffers

Eindelijk: regering komt slachtoffers van letselschade tegemoet!

Letselschadeslachtoffers zijn vaak aangewezen op langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarvoor is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte ervan is mede afhankelijk van het vermogen (vermogensinkomensbijtelling). De eigen bijdrage valt vaak schrikbarend veel hoger uit door de vergoeding uit de letselschadezaak, terwijl die eigenlijk bedoeld was om de toekomstige schade op te vangen, zoals terugval van inkomen.

Per 1 januari 2019 komt daarin eindelijk verandering.

Hoe is het nu geregeld?
Tot nu toe is de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) afhankelijk van het inkomen. Van het vermogen wordt elk jaar 8% aangemerkt als inkomen (vermogensinkomensbijtelling). Vergoedingen uit letselschadezaken die zijn afgewikkeld ná 10 oktober 2010 tellen gewoon mee, behalve smartengeld. Hoe hoger het vermogen van het slachtoffer, hoe hoger de eigen bijdrage.

Als een letselschadezaak wordt afgewikkeld, ontvangt het slachtoffer een bedrag dat bedoeld is om alle schade te vergoeden die hij of zij de rest van zijn leven nog door het ongeval zal lijden.

Dus dóór de letselschadeuitkering moet het slachtoffer een veel hogere eigen bijdrage betalen die af gaat van het geld dat nu juist bedoeld was om zijn toekomstige schade mee op te vangen. Bij het afwikkelen van de letselschadezaak zal de advocaat van het slachtoffer ook die hogere eigen bijdrage van de aansprakelijke verzekeraar claimen omdat het slachtoffer anders lang niet al zijn schade vergoed krijgt. Omdat verzekeraars de hogere eigen bijdrage liever niet in één keer vooruit vergoeden of de schadevergoeding dan uitkomt boven de maximaal verzekerde som, wordt dit soort letselschadezaken vaak niet definitief afgewikkeld in afwachting van wijziging van de regelgeving op dit gebied. De schade wordt dan van jaar tot jaar beoordeeld en vergoed.

Tip voor letselschadeslachtoffers met WMO-voorziening
Wat nog niet iedereen weet (zelfs nog niet alle gemeenten), is dat men voor de WMO (dit geldt dus niet voor de WLZ) géén eigen bijdrage meer hoeft te betalen als de WMO-voorziening nodig is door een ongeval van vóór 15 februari 2017. Dit geldt levenslang. Vereist is wel dat de aansprakelijkheid voor het ongeval geheel of gedeeltelijk is erkend én dat het slachtoffer de voorzieningen nodig heeft als gevolg van het ongeval.

Het slachtoffer moet de gemeente zelf vragen om de eigen bijdrage op nul vast te stellen en dat kan niet met terugwerkende kracht.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2019?

  1. Voor de WMO geldt voor iedereen een vaste maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Dat geldt niet voor de eigen bijdrage voor voorzieningen uit de WLZ en ook niet voor beschermd wonen in een accommodatie op grond van de WMO 2015. Of een letselschadeslachtoffer de eigen bijdrage dan nog steeds op nul kan laten vaststellen, is mij niet bekend. Ik raad slachtoffers van een ongeval van vóór 15 februari 2017 aan dat nog voor 1 januari 2019 te laten doen.
  2. Niet 8%, maar nog maar 4% van het vermogen telt mee bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de WLZ en beschermd wonen. Dat geldt voor iedereen.
  3. In zijn brief van 13 juli 2018 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van VWS nóg een maatregel per 1 januari 2019 aangekondigd: ook de vergoeding voor materiële schade telt niet meer mee voor de eigen bijdrage. Het moet dan wel gaan om een letselschadevergoeding voor een ongeval waardoor het slachtoffer minder kan verdienen dan voor het ongeval.
    Omdat dit een andere werkwijze vergt van het CAK en andere betrokken partijen, is nog nader overleg nodig over de vormgeving van de uitvoering en gevolgen voor de werkzaamheden in de praktijk.

De letselschadezaken die tot nu toe niet definitief werden afgewikkeld vanwege de vermogensinkomensbijtelling, kunnen binnenkort eindelijk worden afgewikkeld.

Meer weten over letselschade of overlijdensschade? Bel ons gerust!

___________________________

Geschreven door mr. (Lisette) J.E.M. van den Muyzenberg – van Zoelen, advocaat LSA en ASP bij Claassen Advocaten.

 

 

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd