Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven

In mijn praktijk sta ik als letselschadeadvocaat slachtoffers bij. Vaak hebben zij een verkeers- of arbeidsongeval gehad of is er sprake van een medische fout. Soms zijn zij echter het slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf.

Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven

Zaken van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf vragen een andere aanpak. De dader kan namelijk – op een enkele uitzondering na – geen beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Veel mensen denken dat het om die reden geen zin heeft om actie te ondernemen omdat zij denken dat er bij de dader niets te halen is. In Nederland zijn er echter meerdere mogelijkheden voor slachtoffers om hun schade vergoed te krijgen te weten:
– in de strafzaak
– bij de dader zelf
– bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als de dader door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd, komt in de strafzaak ook de schade van het slachtoffer aan de orde. Schade kan bestaan uit: medische kosten, reiskosten, telefoonkosten, gemiste inkomsten of een vergoeding voor een studievertraging. Maar ook voor smartengeld, kan een vergoeding worden gevraagd.

De strafrechter heeft de mogelijkheid om de zogenaamde “schadevergoedingsmaatregel” op te leggen. Als deze maatregel wordt opgelegd, betaalt de Staat de vergoeding aan het slachtoffer, wanneer de dader de schadevergoeding binnen acht maanden nadat hij is veroordeeld nog niet heeft betaald. Uiteraard probeert de Staat het geld dan alsnog op de dader te verhalen, maar het slachtoffer staat daar verder buiten.

Helaas gebeurt het nog wel eens dat de strafrechter niet alle schade die gevorderd wordt ook toewijst. Het slachtoffer zou dan vervolgens een civiele procedure – een procedure tussen burgers onderling – kunnen starten tegen de dader. Het is dan uiteraard verstandig om eerst, bij voorkeur in overleg met een advocaat, te laten onderzoeken of de dader verhaal biedt.

Blijkt er bij de dader echt niets te halen te zijn dan is er nog een derde optie: het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook bij dit fonds kan een aanvraag voor een vergoeding worden gedaan.

Zoals u in dit artikel hebt gelezen, bestaan er voor slachtoffers meerdere mogelijkheden om hun schade vergoed te krijgen. Wel is het van belang dat zij zich door een advocaat goed laten voorlichten over bijvoorbeeld de kosten en de kans van slagen. Het is van belang om hierbij nog te vermelden dat bijstand door een gespecialiseerde advocaat in sommige gevallen kosteloos is.

Daan Andries

 

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Breng mij op de hoogte van nieuwe artikelen.

Ondernemersborrel

Iedere 4e donderdag, om de maand (even maand)

17:00 – 18:00 uur
op ons kantoor in Eindhoven

Aanmelden

Ontslagspreekuur iedere dinsdag

Vrijblijvend, kosteloos spreekuur voor werknemers

Voor vragen over (dreigend) ontslag en andere arbeidsrechtvragen.
Elke dinsdag 9:30 - 12:30 uur
Op ons kantoor in Eindhoven.

Bekijk werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Alle specialismen Betrokken & toegankelijk Eerlijk over kans van slagen Alle advocaten zijn gespecialiseerd